طبقه‌بندی کارامل:
طبق تعاریف استانداردهای موجود، چهار نوع رنگ کارامل وجود دارد. 
نوع اول یا کارامل ساده از فرایند حرارت دادن کربوهیدرات‌ها با یا بدون حضور اسید و بازها بدست می‌آید. 
نوع دوم یا کارامل سولفیتی از فرایند حرارت دادن کربوهیدرات‌ها با یا بدون حضور اسید و بازها و در حضور سولفیت بدست می‌آید. 
نوع سوم یا کارامل آمونیاکی از فرایند حرارت دادن کربوهیدرات‌ها با یا بدون حضور اسید و بازها و در حضور ترکیبات آمونیوم بدست می‌آید. 
نوع چهارم یا کارامل آمونیاکی سولفیتی از فرایند حرارت دادن کربوهیدرات‌ها با یا بدون حضور اسید و بازها و در حضور ترکیبات آمونیوم و سولفیت بدست می‌آید. رنگ کارامل نه‌تنها به مواد غذایی رنگ و طعم مطلوبی می‌دهد بلکه می‌تواند در صنایع غذایی به حذف یا مخفی کردن بعضی عوارض نامطلوب کمک کند. رنگ‌های کاراملی از قهوه‌ای تیره تا مایعی جامد سیاه‌رنگ با بوی شکر سوخته و تاحدی تلخ می‌باشند. رنگ کارامل در آب به‌راحتی حل می‌شود. کارامل ممکن است به‌عنوان روکش داروها نیز استفاده شود. در بین انواع کارامل‌ها نوع آمونیاکی تیره‌تر از سایر انواع دیگر است و در فرآورده‌های قنادی کاربرد بیشتری دارد درحالی‌که نوع چهارم در تهیه نوشیدنی‌ها بیشتر بکار می‌رود.

انواع کارامل شركت شیرین کار، با نام تجاري کومک به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.

 

نام محصول

تعداد / اوزان

نوع بسته بندی

نام تجاری

 انواع کارامل

در اوزان مختلف

گالن مناسب برای صنایع غذایی

کومک