محصولات شرکت شیرین کار البرز(کومک)

شركت شیرین کار البرز، قند كله و شكسته خود را با نام تجاري کومک یه شرح ذيل به بازار عرضه مي نمايد.

قند کله

قند کله

(بسته بندی های 5 ، 10 و 20 کیلوگرمی)

قند شکسته

قند شکسته

(بسته بندی های 1.7 ، 2 ، 5 ، 10 و 40  کیلوگرمی)

قند شکسته بسته بندی شده

(بسته بندی های 400 و 700 گرمی)

کارامل شرکت شیرین کار الیرز

انواع کارمل

(تحویل گالنی ، مناسب برای شرکت های مواد غذایی)

شکر

شکر بسته بندی شده

(بسته بندی 700 گرمی)

جدول محصولات شرکت شیرین کار البرز(کومک)

مراحل تولید قند کله از شکر سفید بروش کریستالیزاسیون:

 

    نوع محصول  

تعداد / اوزان

     نوع بسته بندي 

نام تجاري

قند كله

2 كله / 5 كيلوگرمي

كارتن

کومک

قند كله

4 كله / 10 كيلوگرمي

كارتن

کومک

قند كله

8كله / 20 كيلوگرمي

كيسه

کومک

قند شكسته

1.700 كيلوگرمي

پلاستيك/ كارتن

کومک

قند شكسته

کیلوگرمی

كارتن

کومک

قند شكسته

5 كيلوگرمي

پلاستيك/ كارتن

کومک

قند شكسته

10 كيلوگرمي

پلاستيك / كارتن

کومک

قند شكسته

40 كيلوگرمي

كيسه

کومک

قند شكسته بسته بندي

400 گرمي

سلفون و سپس در کارتن

کومک

شکر سفید بسته بندی

700 گرمی

سلفون و سپس در کارتن

کومک

 انواع کارامل

در اوزان مختلف

گالن مناسب برای صنایع غذایی

کومک