قند شکسته شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.

نام محصول

اوزان/ تعداد

نوع بسته بندی

نام تجاری

قند شكسته

1.700 كيلوگرمي

پلاستيك/ كارتن

کومک

قند شكسته

2 كيلوگرمي

كارتن

کومک

قند شكسته

5 كيلوگرمي

پلاستيك/ كارتن

کومک

قند شكسته

10 كيلوگرمي

پلاستيك / كارتن

کومک

قند شكسته

40 كيلوگرمي

كيسه

کومک