قند شکسته بندی شده شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.

نام محصول

تعداد / اوزان

نوع بسته بندی

نام تجاری

قند شكسته بسته بندي

400گرمي

سلفون و سپس در کارتن

کومک