قند شکسته شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد. نام محصول اوزان/ تعداد نوع بسته بندی نام تجاری قند شكسته 1.700 كيلوگرمي پلاستيك/ كارتن کومک قند شكسته 2 كيلوگرمي كارتن کومک قند شكسته 5 كيلوگرمي پلاستيك/ كارتن کومک قند شكسته 10 كيلوگرمي […]