قندشکسته

توضیحات

قند شکسته شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي گردد.

 

نام محصول


اوزان/ تعداد


نوع بسته بندی


نام تجاری


قند شكسته

400 گرمي 

پلاستيك/ كارتن

 کومک

قند شكسته

1.7 كيلوگرمي

پلاستيك/ كارتن

کومک

قند شكسته

3 كيلوگرمي

كارتن

کومک

قند شكسته

5 كيلوگرمي

پلاستيك/ كارتن

کومک

قند شكسته

10 كيلوگرمي

پلاستيك / كارتن

کومک

قند شكسته

40 كيلوگرمي

كيسه

کومک

 

 

 

نمونه قند شکسته بسته بندی شده