برچسب: تولیدی قند

قند کله

قند کله

قند کله شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.     نوع محصول   تعداد / اوزان      نوع بسته بندي        نام تجاري    قند كله 2 كله / 5 كيلوگرمي كارتن کومک قند كله 4 كله / 10 كيلوگرمي كارتن کومک […]

قند شکسته

قند شکسته شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد. نام محصول اوزان/ تعداد نوع بسته بندی نام تجاری قند شكسته 1.700 كيلوگرمي پلاستيك/ كارتن کومک قند شكسته 2 كيلوگرمي كارتن کومک قند شكسته 5 كيلوگرمي پلاستيك/ كارتن کومک قند شكسته 10 كيلوگرمي […]