شکر

شکر سفید بسته بندی شده شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.   نام محصول تعداد / اوزان نوع بسته بندی نام تجاری شکر سفید بسته بندی 700 گرمی سلفون و سپس در کارتن کومک