قند شکسته بندی شده شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد. نام محصول تعداد / اوزان نوع بسته بندی نام تجاری قند شكسته بسته بندي 400گرمي سلفون و سپس در کارتن کومک