قند کله

قند کله شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.     نوع محصول   تعداد / اوزان      نوع بسته بندي        نام تجاري    قند كله 2 كله / 5 كيلوگرمي كارتن کومک قند كله 4 كله / 10 كيلوگرمي كارتن کومک […]