آدرس: قزوین – جاده بویین زهرا – شهرک صنعتی لیا – خیابان استاندارد 3 – شرکت شیرین کار البرز 

تلفن تماس:

028-33454764

فکس:

 028-33454763

تلفن همراه:

09121823675