برچسب: تولید قند

شکر سفید بسته بندی

شکر

شکر سفید بسته بندی شده شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.   نام محصول تعداد / اوزان نوع بسته بندی نام تجاری شکر سفید بسته بندی 700 گرمی سلفون و سپس در کارتن کومک

قند کله

قند کله

قند کله شركت شیرین کار البرز، با نام تجاري کومک در بسته بندي به شرح جدول ذيل به بازار عرضه مي نمايد.     نوع محصول   تعداد / اوزان      نوع بسته بندي        نام تجاري    قند كله 2 كله / 5 كيلوگرمي كارتن کومک قند كله 4 كله / 10 كيلوگرمي كارتن کومک […]